Navn og logo

Ved hjelp av navn og logo ønsket vi å plassere Aidee i riktig bransje, i tillegg til å gjenspeile deres internasjonale ambisjoner. Navnet Aidee tar for deg helsedelen, mens det å legge til url-en i navnetrekket plasserer Aidee i teknologiverden.

Fargetema

Fargene til Aidee er inspirert av nordiske fenomener som midnattsol og nordlys. Den midnattsrøde fargen har også en dualitet av hemoglobin – de røde blodcellene som bærer med seg oksygen. Det er også hoved- og aksentfargen til Aidee.

Farger

Fargehierarki

Grafisk konsept

De grafiske elementene til Aidee har sin opprinnelse i midnattssolens plass på forskjellige tidspunkt gjennom dagen. Formene skaper en dynamikk og bevegelse med referanser til kroppens sirkulære system.