Budskapsmatrise

En strategisk tilnærming til innholdsmarkedsføring.

Budskapsmatrise

En strategisk tilnærming til innholdsmarkedsføring.

Om du kaller det content marketing eller innholdsmarkedsføring er ikke så farlig. Det viktigste er at du har en tydelig strategi i bunn. De fleste som lykkes med effektiv kommunikasjon innen innholdsmarkedsføring har gjort hjemmeleksene sine og lagt en tydelig plan for hvordan man skal nå målgruppen – og med hvilket budskap.

Budskapsmatrisen hjelper med å systematisere de ulike budskapene og synliggjør hva man skal si i ulike sammenhenger overfor flere målgrupper.

Målgruppeinnsikt er fundamentet

Alt starter med målgruppen. Vi må tross alt vite hvem vi skal henvende oss til. Og ofte er det ikke kun én, men flere målgrupper å hensynta.

Deretter er det smart å finne ut hva de tenker og hvordan de agerer. Ofte sitter kundene på en gullgruve av slik innsikt selv, mens i andre tilfeller trengs grundige brukerundersøkelser for å kartlegge hva de definerte målgruppene egentlig tenker om merkevaren din. Brukerundersøkelser er et verktøy vi ofte benytter oss av.

Uansett er målgruppeinnsikten styrende for hvordan budskapene bør utformes, og er selve grunnlaget når budskapsmatrisen settes opp. 

Personas – se for deg de du skal snakke til

Når målgruppene er er definerte og du vet hva som trigger dem, er det nyttig å sette et ansikt på dem. Da er det smart (og morsomt!) å sette opp personas. Her blir målgruppen personifisert med navn, alder, bakgrunn, yrke og andre attributter som hjelper oss å spisse budskapet. Vi mennesker er tross alt skrudd sammen slik at vi liker å se hvem vi snakker til. Personas hjelper med nettopp det.

Budskapsmatrisen gjør det hele ryddig

Til slutt settes det hele i system. Budskapsmatrisen lister opp målgruppe / personas og definerer hva som skal være hovedbudskap, støttebudskap og argumenter / fordeler. Alt satt i en oversiktlig matrise.

Budskapsmatrisen kan gjerne utvides ved at man definerer de ulike kanalene (egne kanaler, betalte kanaler) og spisser budskapene ytterligere.

Det man sitter igjen med er et dokument som vil være tidsbesparende fordi man raskt ser hvilket budskap man skal utforme, og som dessuten er enkelt å forstå også dersom nye personer skal skape kommunikasjon i de ulike kanalene.