Design og identitet

Positive følelser hos målgruppen.

Design og identitet

Positive følelser hos målgruppen.

Design og identitet vekker følelser, engasjerer og skaper stolthet. Det evner å kommunisere på et emosjonelt plan og er en avgjørende part i menneskers beslutningsprosess.

Design og identitet er subjektivt og i alle høyeste grad en individuell mening. Det kan være kulturelle forskjeller eller assosiasjoner fra tidligere opplevelser som avgjør hva som oppleves som et godt design.

I merkevaresammenheng vil vi ta utgangspunkt i målgruppens kulturelle og sosiale plattform for å utforme et design som oppfattes som attraktivt. Merkevarens posisjon er også med på å avgjøre i hvilken retning designet og identiteten skal gå.

Farger, grafiske former, bildestil, er alle markører for hvordan en merkevare vil posisjonere seg og framstå i markedet.