Radiospot – «Ran»

Blir norske pensjonister ranet? Ja, faktisk. Og Duvi ville «anmelde» det. Radioreklamen inngikk som en del av en større kampanje kalt «Det store pensjonsranet».