Er logoen din klar for 2020?
Er logoen din klar for 2020?

Er logoen din klar for 2020?

Nå som 10-tallet er tilbakelagt og vi er på vei inn i et nytt tiår, er det på tide å kaste et blikk på hva fremtiden vil bringe. Hvilke logodesign vil vi få se på 20-tallet? Hvor går den kreative retningen, og hvilke forhold spiller inn? Vi har sett inn i glasskula for deg!

Nå som 10-tallet er tilbakelagt og vi er på vei inn i et nytt tiår, er det på tide å kaste et blikk på hva fremtiden vil bringe. Hvilke logodesign vil vi få se på 20-tallet? Hvor går den kreative retningen, og hvilke forhold spiller inn? Vi har sett inn i glasskula for deg!

Innen generell design, opplever man nye trender årlig. Men innenfor nisjen logodesign er tempoet et helt annet. Forklaringen? Den ligger naturligvis i at en logo skal ha en viss levetid. For enkelte logoer strekker dette seg over flere år, i noen tilfeller over flere tiår. Likevel settes det krav til designere om å lage «kreative og moderne» logoer. Med det premisset, hva gjør vi?

Fra branding til «blanding»

Den gamle skolen tilsa at en logo var unik. Et kjennetegn og en distinkt identitet for bedriften eller produktet ditt. I dag er det krefter i sving som vil kaste dette tankegodset, som mener at dette ikke alltid er riktig vei å gå. De siste årene har vi nemlig sett flere merkevarer med klassiske og egenartede tekstuelle og visuelle kjennetegn rett og slett vrake alt med sine gamle logoer gjennom en såkalt «blanding» av merkevaren. Denne trenden er ventet å fortsette inn i 2020. Men hvorfor?

Advokatmat

Bakgrunnen for disse logoendringene er naturligvis kompleks, men én av grunnene er av alle ting juridisk. Ved å forenkle en logo, enten det gjelder navnet eller ordet, så endrer man grunnlaget for selve varemerket. («Varemerke» er en betegnelse for navn, logo, typografi og fargebruk som er knyttet til et produkt, en tjeneste eller en bedrift, og må ikke forveksles med «merkevare» som er knyttet til renomméet til produktet, tjenesten eller bedriften.)

Logikken er denne: Det blir enklere for firmaene det gjelder å styrke det juridiske grunnlaget for beskyttelse‚ fordi at dersom man velger bort distinkte og unike kjennetegn, som spesiell typografi eller fargebruk, vil man få mer generiske, forenklede former som ligger vanlig skrift nær, og dermed vil det være selve ordet eller navnet som varemerkebeskyttes.

Se til motehusene

For å finne eksempler på denne trenden, er det bare å se til de som alltid er først ute med det siste, nemlig motehusene. Som for eksempel Yves Saint Laurent, som har hatt en logo som historisk sett ble skrevet i en utpreget (og unik) typografi. Ved å forenkle denne tok de i større grad eierskap til ordene «Saint Laurent». Det gjør at selve varemerket til Saint Laurent i større grad hviler på ordene enn designet. Man får rett og slett en logo som skal «blende» inn i markedet.

Kort sagt, jo mer distinkt varemerket er i kraft av kun sitt navn, jo bedre beskyttet vil det være. I moteverdenen har dette skjedd i stor skala de siste årene, med eksempler som Balenciaga, Burberry og Balmain, men den samme trenden går også igjen blant andre typer firmaer, som f.eks. Uber, Juventus eller Sbanken.

Et nødvendig veiskille

Ser man på historien, er dette stikk i strid med all markedsføringsteori. Læren om merkevarebygging har nemlig alltid vært tydelig på at man skal distingvere seg bort fra konkurrentene ved å finne en unik posisjon – også ved hjelp av visuelle kjennetegn. Kunden skal enkelt kunne identifisere og preferere produktet ut ifra varemerket.

Metro Goldwyn Mayer er eksempel på en logo som benytter seg av en kompleks, unik og tradisjonell illustrasjon, men som neppe ble laget med dagens digitale plattformer i tankene.
Men det er også andre krefter som spiller inn, og disse gir tydelige føringer for hvordan fremtidens logodesign ser ut. For det er jo slik at vi lever i en jungel av nye formater og kanaler, hvor vi til og med kan interagere med merkevarene. Da oppstår behovet for å skape logoer som sømløst kan eksistere i alle disse formatene og kanalene. Kort sagt vil gjenkjennelighet og lesbarhet trumfe de gode, gamle, komplekse og unike illustrasjonene.

Ser man på luksusprodukter, ser man f.eks. at den type handel i større og større grad foregår på nettet. Og det er en kanal hvor merkevarer blir mer avhengige av selve varemerket enn unik distinksjon. Historisk sett har utsalgsstedet først og fremst vært en hylle i en butikk, og der har det vært helt andre krav til visuell fremtoning.

Kast regelboka ut av vinduet!

En annen trend som understreker forenklingen som foregår i logoverdenen, har å gjøre med det fleksible uttrykket logoer nå skal ha. Tradisjonelt har ikke logoer bare hatt behov for å fremstå unike, de har også hatt strenge, til tider lange og kompliserte regelsett for bruk. Med dagens krav til fleksibel bruk, er dette nå slutt.

Regelboka er rett og slett kastet ut vinduet – universelle regler gjelder ikke. Men det åpner i neste omgang for mer kreative, innovative og mer spennende logodesign. En logo kan i 2020 være i 100 forskjellige farger eller «former», kanskje kan den til og med endre seg fra format til format? Så lenge varemerket forblir det samme, og man opprettholder en sterk funksjonalitet, personlighet og estetikk, så er det bare å slå seg løs!

Videre gjør dette at tradisjonelle, enkle typografiske logoer i svart-hvitt kan få en bredere og dypere personlighet gjennom unik bevegelse og animasjon. Kanskje logoen til et bemanningsbyrå kan ha forskjellige animasjonspersonligheter til ulik bruk? Ser vi på bruken og framveksten til sosiale medier og behovet for mer engasjerende innhold, finnes det liten tvil om at merkevarer må utfordre grensene for oppmerksomhet.

Så hva med morgendagen?

Logoer er, og vil alltid være, et ømfintlig tema. Kanskje er den nedarvet gjennom generasjoner? Kanskje har den en ekstra sterk betydning for gründeren? Eller er den kanskje det første folk forbinder med selskapet, og således et bærende element i kommunikasjonen? Det er i det hele tatt mye som må tas med i betraktningen. Men behovet for en logo som fungerer inn i det neste tiåret består.
Vår spådom er at 2020 blir et fantastisk år for logodesign. Vi vil få se nye og spenstige tilnærminger til faget, med minimalistiske logoer satt sammen av spenstige geometriske former og linjer. Vi vil få se animerte og tegnefilmaktige karakterer som er frontfigurer og bærebjelker i logoen. Men vi vil også få se firmaer som går i en enklere retning, nettopp fordi de vil verne om sitt varemerke.

Konklusjonen? Vel, en logo har alltid vært viktig, men aldri så viktig som nå. Den skal fylle flere roller og dekke flere behov enn noen gang. Så hvordan står det til med din logo? Er den rigget for fremtiden? Speiler den bedriftens eller produktets personlighet? Ta gjerne kontakt, så kan vi stressteste den og se om den er «future-proof». Om ikke, får vi den dit.

Kjenner du noen som fortjener litt ekstra oppmerksomhet for innsatsen de gjør for regionen eller næringslivet?

Da kan du nominere dem til Omdømmeprisen, som vi deler ut hvert kvartal! Alle innspill vil bli seriøst vurdert.

Kjenner du noen som fortjener litt ekstra oppmerksomhet for innsatsen de gjør for regionen eller næringslivet?

Da kan du nominere dem til Omdømmeprisen, som vi deler ut hvert kvartal! Alle innspill vil bli seriøst vurdert.

Les også