Film- og radioreklame

Film og radio forteller historier på en effektiv måte.

Film- og radioreklame

Film og radio forteller historier på en effektiv måte.

Få andre medier kan like effektivt fortelle triste, glade, engasjerende, forklarende eller overraskende historier som film. Det er den raskeste veien til å bevege mennesker emosjonelt, selv om radio også er veldig spennende for enkelte typer oppdrag.

Gjennom årenes løp har vi laget alt ifra storslagne reklamefilmer for kino til animasjonsfilm, grafikk, vignetter og livesendinger på sosiale medier.

Vi hjelper deg gjerne med din neste film, med alt fra idé og konsept forankret i strategien til analyse av effekt. Ved større produksjoner kobler vi på eksterne produksjonsmiljøer, men vi har også sterk kompetanse og utstyr inhouse til å løse raske lavterskel-oppdrag. Vi har dessuten kompetanse på animasjon og etterarbeid, slik at vi kan storyboarde eller fullt ut animere film.