Innholdskalender

Et godt verktøy for å planlegge og publisere innholdet til riktig tid gir både sjelero og kontinuitet!

Innholdskalender

Et godt verktøy for å planlegge og publisere innholdet til riktig tid gir både sjelero og kontinuitet!

Prosjektlederens drøm?

Innholdskalenderen er et uvurderlig verktøy når man skal skape og planlegge publisering av innhold over tid.  Det setter kreativiteten i system og gir overblikk over viktige hendelser og kommunikasjonsbehov i den nærmeste tidshorisonten. Men ikke minst, arbeidet med å skape innholdet kan effektiviseres ved at tekstforfatteren eller innholdsprodusenten får konsentrert seg om innholdet – materialet kan forhåndsproduseres og innholdet kan forhåndspubliseres til den tid og dato man vil.

Og det er musikk i ørene til enhver som som skal holde styr på et stort antall sosiale medier-poster eller har store innholdsbehov.

I praksis hjelper innholdskalenderen med å:

  • Planlegge og skape innhold frem i tid
  • Kartlegge viktige hendelser i bedriften ved å se måneden / året under ett
  • Skape en enhetlig og konsistent «tone of voice»
  • Se helheten i kommunikasjonen
  • Skape variasjon i kommunikasjonen
  • Koordinering mellom byrå, kunde og innholdsprodusenter

Fra innholdskalender til publisering

Innholdskalenderen kan løses på flere måter. Mange bruker rett og slett regneark og setter kalender inn der, for så å bruke kolonner til eventuelle kommentarer og faktisk tekst. Og ved å legge dokumentet i skyen blir det et aktivt samarbeidsdokument alle parter kan jobbe på.

Deretter kan innholdet planlegges publisert i kalenderfunksjoner fra tredjepartsleverandører. Da kan innholdet ferdiglages og publiseres frem i tid, til de datoer og tidspunkt man vil.

Her finnes det utallige verktøy som er integrert mot mange ulike plattformer – vi bruker en kombinasjon av Agorapulse og andre prosjektstyringsverktøy.