Kom i gang med sosiale medier
Kom i gang med sosiale medier

Kom i gang med sosiale medier

Sosiale medier er gode kanaler for å øke kjennskap, drive trafikk, skape dialog og promotere merkevare og innhold – men det er ingen quick fix. Sosiale medier må være en del av den langsiktige strategien for å kunne skape varig effekt.

Ønsker du å bruke sosiale medier på en strategisk måte? Her er noen tips for å komme i gang!

Det hele starter med et overordnet mål for bedriften. Hva er det dere ønsker å oppnå? Deretter kobler man på sosiale medier som en plattform for markedsaktiviteter. Hvordan skal sosiale medier bidra til å nå det overordnede målet? Velg deretter ut hvilke kanaler som er riktige for din bedrift, og definer hvordan hver kanal skal brukes strategisk for å oppnå målene. Det viktigste er å være god der man er – ikke å være overalt.

Hvem er målgruppen din? Finn ut hvem du vil nå ved å bruke sosiale medier. Lag gjerne personas som forteller mer om hvem de er. Hvilke sosiale medier bruker målgruppen? Hvilket innhold vil de engasjere seg i? Hva trigger de? På denne måten vil man også kunne skille ut hvilket innhold som skal ut i hvilke kanaler. Et godt verktøy her er å lage en budskapsmatrise som sier noe om hvilke budskap som når hvilke målgrupper, og hvilke kanaler man når de.

I sosiale medier kan du gi bedriften din en personlighet. Hvordan skal du snakke med målgruppen din? Hvordan skal du snakke i de forskjellige kanalene? Ved å definere tone of voice vil du få en helhet i kommunikasjonen. Med en tydelig personlighet, godt innhold som treffer målgruppen, og å strategisk tilnærming til sosiale medier, vil man engasjere målgruppen og bygge en sterk merkevare.

Kort oppsummert kan du komme i gang med sosiale medier ved å svare på følgende spørsmål:

 

  1. Hva er bedriftens overordnede mål?
  2. Hvordan skal sosiale medier bidra til å nå dette målet?
  3. Hvilke kanaler er riktige for min bedrift?
  4. Hvem er målgruppen, og hvilke budskap treffer de?
  5. Hvordan skal vi kommunisere merkevaren i de forskjellige kanalene?

Kjenner du noen som fortjener litt ekstra oppmerksomhet for innsatsen de gjør for regionen eller næringslivet?

Da kan du nominere dem til Omdømmeprisen, som vi deler ut hvert kvartal! Alle innspill vil bli seriøst vurdert.

Kjenner du noen som fortjener litt ekstra oppmerksomhet for innsatsen de gjør for regionen eller næringslivet?

Da kan du nominere dem til Omdømmeprisen, som vi deler ut hvert kvartal! Alle innspill vil bli seriøst vurdert.

Les også