Kundereisen

Den moderne kundereisen.

Kundereisen

Den moderne kundereisen.

Blant våre verktøy er kundereisen det verktøyet som oftest er oppe til revisjon. Medielandskapet endrer seg jo som kjent hele tiden. Prinsippene bak forblir riktignok uforandret. Det handler om hva som skal til for å trigge kunden – uansett hvor nært eller fjernt forhold de har til merkevaren din.

Når man tenker på kundereisen, handler det derfor om å treffe kunden med riktig budskap til riktig tid på riktig sted. En strategi for hvilket budskap man møter kundene med i de ulike fasene, bør derfor utarbeides.

I korte trekk kan kundereisen defineres til 6 faser:

  • Kjennskap
  • Kunnskap
  • Kjøp
  • Kundeservice
  • Lojalitet
  • Engasjement

Fra behov til kjøp til kundepleie

Kundene vil ofte befinne seg i hele landskapet. Noen vil kreve enda mer overbevisning, noen er nært på å gjennomføre et kjøp og noen vil betrygges i om kjøpet de har foretatt er riktig. Kundereisen er et godt verktøy for å synliggjøre hvilke grep som må tas for å ivareta alle.

Men ikke minst; med en riktig strategi blir det enklere å flytte kundene fra kjennskap til kjøp. Og når kunden har gått hele veien til kjøp blir fornøyd med oppfølgingen i etterkant, ja, så blir det enklere å beholde kunden. Enkelt, ikke sant?

Ved hjelp av kundereisen hjelper vi å definere budskapet du skal ut med ved de forskjellige møtepunktene. Det gir deg et kraftig verktøy for å skape salg, engasjement og tilbakevendende kunder.

Skal vi ta en prat om kundereisen?