Merkevarebygging

En sterk merkevare evner å skape entusiasme og engasjement hos målgruppen.

Merkevarebygging

En sterk merkevare evner å skape entusiasme og engasjement hos målgruppen.

Merkevarebygging handler om å ta lønnsomme, mentale posisjoner hos målgruppen. Med mentale posisjoner menes hvilken oppfatning markedet skal ha om en merkevare, som regel sammenlignet med konkurrerende merkevarer.

For at denne posisjonen skal være lønnsom er vi avhengige av at merkevaren innehar egenskaper som kunden kan identifisere seg med – og som de liker. Sagt litt enkelt eksisterer merkevaren kun som en oppfatning i hodene til de du ønsker å nå. Da kan det lønne seg å kjenne dem.

Alt hviler på god innsikt

For merkevarebygging er det helt grunnleggende å finne innsikt om hva som er relevant for målgruppene. Vi ser også på hvilke samfunnstrender gjelder og hvordan konkurrentene posisjonerer seg overfor målgruppene. Det er i innsiktsfasen at god merkevarebygging starter.

All denne kunnskapen bruker vi til å finne en lønnsom posisjon. Deretter sørger vi for at posisjonen befestes i alle ledd av kommunikasjonen. Det kommer til uttrykk i form av en godt definert tone-of-voice (merkevarestemme), personlighet, design og fargevalg, men ikke minst også i form av engasjement.