Omdømmeprisen 2. kvartal 2020
Omdømmeprisen 2. kvartal 2020

Omdømmeprisen 2. kvartal 2020

Omdømmeprisen for 2. kvartal tildeles Geir K. Johansen, Svein O. Solberg og Pål Jacobsen. De mottar prisen for de glimrende «drive in»-arrangementene ved varemessa som hjalp oss alle midt oppe i en vanskelig tid.

Juryens begrunnelse

Da Norge stengte ned under den første fasen av covid-19, senket samtidig mørket seg over kultur- og arrangementsbransjen. For folk flest betød det at det meste av kultur- og underholdningstilbud umiddelbart forsvant – og ble sårt savnet. Men der de fleste ser krise, ser noen muligheter. Med innovative drive-in-konserter, -kino og -stand-up satte de ikke bare Lillestrøm på kartet, de viste samtidig vei ut av mørket for et kulturtørst publikum, og illustrerte for bransjen den store verdien av nye idéer og innovasjon.

Pressedekningen var enorm, og underholdningsbransjen fulgte etter med å lansere nye, alternative måter å nå ut til sitt publikum på. Trekløveret Geir, Svein og Pål er dermed indirekte medvirkende til bransjeendringer, endringer som kanskje vil være med oss for all fremtid.

Kjenner du noen som fortjener litt ekstra oppmerksomhet for innsatsen de gjør for regionen eller næringslivet?

Da kan du nominere dem til Omdømmeprisen, som vi deler ut hvert kvartal! Alle innspill vil bli seriøst vurdert.

Kjenner du noen som fortjener litt ekstra oppmerksomhet for innsatsen de gjør for regionen eller næringslivet?

Da kan du nominere dem til Omdømmeprisen, som vi deler ut hvert kvartal! Alle innspill vil bli seriøst vurdert.

Les også