Omdømmeprisen 2. kvartal 2021
Omdømmeprisen 2. kvartal 2021

Omdømmeprisen 2. kvartal 2021

Omdømmeprisen for 2. kvartal tildeles Nitja. De mottar prisen for å ha satt Lillestrøm på kartet som kulturby, og for rollen de har i å trekke et kunst- og kulturinteressert publikum til byen, til et bygg som beriker Lillestrøm.

Juryens begrunnelse

Mange kjenner Akershus Kunstsenter som en institusjon i norsk kulturliv. Ja, det ærverdige huset nederst i Storgata har faktisk rommet noe av det ypperste innen samtidskunst, og riktig mange har tatt turen hit nettopp av den grunn. Men bygget har også rommet så mye mer, nemlig plass til mangfold i form av aktiviteter, kurs og et stort spenn i sjangre og utstillinger. Mange up-and-coming-kunstnere har brutt igjennom via Akershus Kunstsenter.

Når de nå har fått nytt navn og flyttet til nye, flotte lokaler, i et bygg med sterke arkitektoniske kvaliteter, har Lillestrøm nærmest fått sitt eget Guggenheim. Byen har fått lokaliteter for kunst som ytterligere øker attraktiviteten til Lillestrøm som kulturby, og bygget vil uten tvil virke som en magnet på kunst, kunstnere og kunstinteresserte. Også er det en pen bonus da, at å vandre i bygget i seg selv gir sjelero og utgjør en nydelig innramming til nye, spennende tanker og idéer.

Det kler Lillestrøm godt.

Kjenner du noen som fortjener litt ekstra oppmerksomhet for innsatsen de gjør for regionen eller næringslivet?

Da kan du nominere dem til Omdømmeprisen, som vi deler ut hvert kvartal! Alle innspill vil bli seriøst vurdert.

Kjenner du noen som fortjener litt ekstra oppmerksomhet for innsatsen de gjør for regionen eller næringslivet?

Da kan du nominere dem til Omdømmeprisen, som vi deler ut hvert kvartal! Alle innspill vil bli seriøst vurdert.

Les også