Omdømmeprisen 3. kvartal 2020
Omdømmeprisen 3. kvartal 2020

Omdømmeprisen 3. kvartal 2020

Omdømmeprisen for 3. kvartal 2020 tildeles Kjeller Innovasjon. De mottar prisen for sin langvarige rolle som pådriver og fasilitator for skaperkraft, forskning og innovasjon rundt teknologimiljøene i Lillestrøm.

Juryens begrunnelse

Får du en god idé i Lillestrøm, er du i gode hender. Da står en rekke teknologimiljøer og klynger klare til å backe deg opp, og Kjeller Innovasjon vil hjelpe deg med å komme i kontakt med de riktige menneskene. For nettopp dét er deres rolle. Kjeller Innovasjon opptrer som fasilitator og kobler kapital, kunnskap og mennesker.

Det har resultert svært mangfoldige prosjekter. Alt ifra energilagringsteknologi til helseteknologi, big data og elektrifisering innen luftfart har fått oppstartshjelp og støtte fra Kjeller Innovasjon Det foregår forskning i verdensklasse i Lillestrøm, takket være deres metodiske arbeid med klyngedannelser og kompetanseoverføring.

Resultatet er et regionen regnes som ledende innen både solenergi, hydrogen og fornybarteknologi. Samtidig er ambisjonene høye innen romteknologi, mobilitet og smarte samfunn. Slik sett skaper Kjeller Innovasjon ringvirkninger langt utenfor selskapene de bistår.

Kjenner du noen som fortjener litt ekstra oppmerksomhet for innsatsen de gjør for regionen eller næringslivet?

Da kan du nominere dem til Omdømmeprisen, som vi deler ut hvert kvartal! Alle innspill vil bli seriøst vurdert.

Kjenner du noen som fortjener litt ekstra oppmerksomhet for innsatsen de gjør for regionen eller næringslivet?

Da kan du nominere dem til Omdømmeprisen, som vi deler ut hvert kvartal! Alle innspill vil bli seriøst vurdert.

Les også