Omdømmeprisen 4. kvartal 2020
Omdømmeprisen 4. kvartal 2020

Omdømmeprisen 4. kvartal 2020

Omdømmeprisen for 4. kvartal tildeles Den lille brusfabrikken Roma. De mottar prisen for sin iherdige innsats i å ta vare på norsk mineralvannstradisjon, og for å ha etablert sterke norske merkevarer med produksjon i Lillestrøm.

Juryens begrunnelse

Det er godt å se at det går an å kjempe mot «de store!» For Roma Mineralvannsfabrikk har greid kunststykket å få distribusjon over store deler av landet for sine ulike brus- og saftyper – og det med brøkdelen av markedsbudsjettet til utenlandske giganter. Grunnen? Godt design, godt ivaretatte merkevarer, god kvalitet og gode smaker, alt markedsført av folket selv via jungeltelegrafen.

I 2020 feiret de 100 år. Jubileet ble av naturlige årsaker noe dempet. Men 100 år har gitt Asina (Norges beste gule brus?) og Flux Soda klassikerstatus – og snart er det opplest og vedtatt at Romas røde og brune julebrus er landets beste (de vinner tester i fleng). Med andre ord, vi snakker om et merkevareeventyr som skaper positiv oppmerksomhet og arbeidsplasser for Lillestrøm.

Kjenner du noen som fortjener litt ekstra oppmerksomhet for innsatsen de gjør for regionen eller næringslivet?

Da kan du nominere dem til Omdømmeprisen, som vi deler ut hvert kvartal! Alle innspill vil bli seriøst vurdert.

Kjenner du noen som fortjener litt ekstra oppmerksomhet for innsatsen de gjør for regionen eller næringslivet?

Da kan du nominere dem til Omdømmeprisen, som vi deler ut hvert kvartal! Alle innspill vil bli seriøst vurdert.

Les også