Nettsiden er basert på en WordPress-mal med mobil tilpasning.

Soleie nettsider.