Strategi og rådgivning

En god start og verdifull kunnskap

Strategi og rådgivning

En god start og verdifull kunnskap

Et kommunikasjonsbehov kan være enkelt og det kan være komplekst. Men, uavhengig av behov og kompleksitet, vil en godt forankret strategi være en lønnsom investering og gi et godt utgangpunkt for veien videre.

Strategier utvikles for å nå et konkret mål og baseres på innsikt og kunnskap om markedet, konkurransesituasjonen og målgruppene. Med denne kunnskapen kan merkevaren finne en lønnsom posisjon og en oppnåelig ambisjon som passer budsjett, ressurser og tidsrammer

Dette er også direkte overførbart til tidsbegrensede kampanjer og salgsstrategier.

En merkevarestrategi inneholder:

  1. Måldefinisjon
  2. Visjon og misjon
  3. Verdier
  4. Målgrupper

Med merkevarestrategien på plass utvikles et kommunikasjonskonsept, dvs. en plattform som skal være merkevarens stemme og personlighet i markedet. Dette vil være den røde tråden i all kommunikasjon.

Et kommunikasjonskonsept inneholder:

  1. Brandstory
  2. Tone-of-voice
  3. Kundeløfte
  4. Pay-off

Med merkevarestrategien og kommunikasjonskonseptet på plass, er det klart for å kommunisere med kundene og markedet. Det utvikles da en markedsplan med utgangspunkt i kundereisens ulike faser og målgruppenes foretrukne kanalvalg og informasjonsbehov.