Brand Sprint

Brand Sprint er en fullt skalerbar merkevareprosess.

Brand Sprint

Brand Sprint er en fullt skalerbar merkevareprosess. 

Prosessen er både kreativ og metodisk, og gir kundene en logisk og forståelig plattform som all kommunikasjon skal hvile på. I Brand Sprint starter vi med å se på nåsituasjonen, deretter finner vi motivasjonsfaktorer og til slutt hvilken ønsket posisjon kunden ønsker. Og etter det? Da handler det om å finne ut hvilken historie man skal fortelle for å komme dit.

Hvordan foregår Brand Sprint?

En Brand Sprint kan gjøres unna på tre timer, men vi anbefaler å sette av en dag til det. Du bør også tenke på hvilke deltakere som skal være med og om det er viktig at ansatte fra ulike deler av organisasjonen er representert. Fra vår side deltar en prosessleder og en ansatt med kreativ bakgrunn. Oppgavene utføres individuelt og diskuteres etterpå sammen, slik at man når en konklusjon.

Brand Sprint består av følgende deler hvor ulike aspekter kartlegges:

  • Ti års veikart
  • The golden circle – hva, hvordan, hvorfor
  • Kjerneverdier
  • Målgrupper/kundegrupper
  • Merkevarepersonlighet
  • Konkurrentlandskap

Etter endt prosess evalueres materialet av oss og foreldes til en oppsummerende presentasjon og strategidokument. Ofte, og alltid etter kundens ønske, vil vi også utarbeide en brandstory og kommunikasjonskonsept som henger nøye sammen med Brand Sprint.

Resultatet? En fullverdig plan for hvordan bedriften din skal etablere en tilstedeværelse som merkevare. Og som kommuniserer på den definerte målgruppens premisser.